Vaste bijdrage patiëntenorganisatie

Middels een vaste bijdrage vanaf € 27,50 per jaar ondersteunt u de patiëntenorganisatie in haar werkzaamheden. U ontvangt dan de nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze activiteiten en wij blijven de belangen van mensen met PWS behartigen. Wilt u jaarlijks de vaste bijdrage storten, stuur ons uw gegevens en dan kunnen wij onze activiteiten en communicatie zo goed mogelijk afstemmen.

e-mail: info@praderwillistichting.nl of kijk onder ‘Aanmelden bij Stichting’ op deze site.