Prader-Willi Syndroom en de Mexicaanse griep H1N1

Onderstaande informatie en adviezen zijn gebaseerd op de website van het RIVM. Het RIVM zorgt voor voorlichting over de Mexicaanse griep in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport bepaalt de risicogroepen voor de Mexicaanse griep. Zij doen dat op advies van de Nederlandse Gezondheidsraad. Dat is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan dat de regering adviseert op het gebied van de volksgezondheid.

De gewone en de Mexicaanse griep
De verschijnselen van de Mexicaanse griep, oftewel Nieuwe Influenza A (H1N1), lijken op gewone griep. Griep is een ziekte van de luchtwegen die snel optreedt en die veroorzaakt wordt door een influenzavirus. De ziekte kan van mild tot ernstig verlopen. De meest voorkomende symptomen van griep zijn: koorts en daarnaast koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, moeheid, droge hoest en soms diarree en overgeven. Het hoesten kan lang aanhouden, de overige klachten verdwijnen meestal na twee tot zeven dagen. Er kan longontsteking optreden, met ernstige ademhalingsproblemen. Door griep kunnen al bestaande ziekten verergeren of ontregeld raken. De gevolgen van Nieuwe Influenza A zijn niet anders of ernstiger dan die van gewone griep. Wel verwachten deskundigen dat erg veel mensen de nieuwe griep zullen krijgen.

Vaccins
Tot nu toe is het niet nodig om elke Nederlander te vaccineren tegen de Mexicaanse griep.
De Gezondheidsraad en het RIVM adviseren om de volgende mensen in aanmerking te laten komen voor een vaccin tegen de Mexicaanse griep:

 • Mensen met een medisch risico: iedereen die een oproep krijgt voor de jaarlijkse griepprik, zoals patiënten met functiestoornissen van de luchtwegen en longen, patiënten met hartproblemen of patiënten met suikerziekte, met uitzondering van zwangeren in de eerste twaalf weken van hun zwangerschap
 • Gezonde vrouwen die dertien weken of langer zwanger zijn
 • Kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 4 jaar
 • Huisgenoten van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 5 maanden
 • Personeel in de gezondheidszorg met mogelijk direct contact met patiënten uit medische risicogroepen
 • Gezinsleden en mantelzorgers van mensen met een zeer hoog risico op ernstige ziekte en sterfte door griep
 • Gezonde 60-plussers

Mensen die in een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking verblijven, zijn geïndiceerd voor de griepprik. Mensen die wonen in deze voorzieningen hebben een verhoogde vatbaarheid. Binnen de instelling is verhoogde kans op transmissie van het virus.De belangrijkste doelstelling bij vaccinatie tegen het nieuwe griepvirus is volgens de deskundigen de bescherming van mensen die een verhoogd gezondheidskundig risico hebben. Welke mensen wanneer precies een vaccinatie krijgen is afhankelijk van het moment van levering van de vaccins.

Bijwerkingen
Zoals bij alle geneesmiddelen kunnen na vaccinatie tegen griep mogelijke bijwerkingen optreden. Mogelijke bijwerkingen zijn te verdelen in locale reacties op de plaats van injectie, zoals: pijn, roodheid, zwelling of verharding en algemene klachten. Daarnaast kunnen bijwerkingen optreden door het actief worden van het afweersysteem, zoals: hoofdpijn,

moeheid, koorts, en pijn in de spieren of gewrichten. De meeste reacties verdwijnen zonder behandeling, meestal binnen 1 à 2 dagen. Niet alle reacties na vaccinatie zijn ook het gevolg van vaccinatie (ook zonder vaccinatie kunnen mensen ziek worden of ziekteverschijnselen ervaren). Bij mensen met Prader-Willi syndroom zijn geen andere bijwerkingen te verwachten.

Behandeling
Krijgt de persoon met PWS ieder jaar een oproep voor de griepprik? Dan behoort hij/zij tot de mensen met een verhoogd risico op complicaties als hij/zij ziek wordt van het nieuwe griepvirus. Heeft hij/zij klachten die kunnen passen bij griep, bel dan met de huisarts of AVG. De huisarts/AVG kan bepalen of verder onderzoek nodig is. Ga niet naar het spreekuur. Hij/zij kan anders mensen in de wachtkamer besmetten. Als het nodig is kan de huisarts/AVG virusremmers voorschrijven.

Mocht iemand binnen het gezin de Mexicaanse griep krijgen, dan is geen speciale verzorging nodig, anders dan bij ‘gewone griep’. Het is wel goed extra hygiënische maatregelen in acht te nemen, zoals veelvuldig handen wassen en het schoonhouden van oppervlakten.

Bijzondere aandachtspunten bij PWS
De symptomen van zowel de gewone als de Mexicaanse griep zijn koorts en daarnaast koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, moeheid, droge hoest en soms diarree en overgeven. Bij mensen met Prader-Willi syndroom kan de aanwezigheid van koorts niet worden gebruikt als indicator voor de ernst van de ziekte. Gezien de veelal hoge pijngrens en het onvermogen tot braken, kunnen ook deze symptomen gemaskeerd worden. Tot slot komen luchtwegproblemen meer voor bij mensen met PWS en kan er sprake zijn van een partiele bijnierinsufficiëntie. Bij griepverschijnselen, maar ook bij zorgen om de ademhaling, onvoldoende drinken en een zieke indruk, kunt u telefonisch contact opnemen met de behandelend huisarts/AVG.

Het dit jaar verschenen Medical Alerts boekje kan in dergelijke situaties achtergrond informatie geven over Prader-Willi syndroom en de specifieke zorgbehoeften in spoedsituaties. Exemplaren kunnen besteld worden via de Prader-Willi / Angelman vereniging, www.praderwillisyndroom.nl, tel: 030-2727316.

Alarmsymptomen
De gevolgen van de Mexicaanse griep zijn voor zover we nu weten niet anders of ernstiger dan die van gewone griep. De ernstigere complicaties, zoals een longontsteking, kunnen zich kenmerken door een of meer van de volgende alarmsymptomen. Mochten deze zich openbaren dan is het van belang zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met een arts.

Kinderen:

 • Snelle of moeilijke ademhaling
 • Blauwe verkleuring van de huid
 • Niet voldoende drinken
 • Niet te wekken zijn of geen contact kunnen maken
 • Dusdanig geprikkeld dat het kind niet vastgehouden wil worden
 • Griepachtige verschijnselen verbeteren maar komen dan weer terug met koorts en meer hoesten
 • Koorts (minder waarschijnlijk bij PWS) met huiduitslagVolwassenen:
 • Ademhalingsmoeilijkheden of benauwdheid
 • Pijn of druk op de borst of in de buik
 • Plotselinge duizelingen
 • Verwardheid
 • Ernstig en aanhoudend braken (minder waarschijnlijk in PWS)

Voor meer informatie bezoek de website van het RIVM www.grieppandemie.nl [deze link website bestaat niet meer]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *