Onderzoek van Lisa Burnett en Rudolph Leibel

Columbia University Medical Center

Onderzoek uitgelicht 6: Burnett, L. et al. (2016). Deficiency in prohormone convertase PC1 impairs prohormone processing in Prader-Willi syndrome. Journal of Clinical Investigation,127(1), 293-305.

Deze keer staat in “uitgelicht” het onderzoek van Lisa Burnett en Rudolph Leibel van de Columbia University Medical Center centraal.
Onderstaande samenvatting is met behulp van de Belgische samenvatting van het onderzoek tot stand gekomen.

Lisa Burnett en Rudolph Leibel hebben samen met collega’s van verschillende universiteiten onderzoek gedaan dat mogelijk nieuw licht werpt op de onderliggende mechanismen van bepaalde symptomen van PWS. Hun onderzoek is erg technisch en bevat veel vaktermen, daarom zullen we hier alleen de hoofdlijnen in een vereenvoudigde vorm weergeven.

Het doel van het onderzoek
was om te leren begrijpen “how loss of genes in the PWS region of chromosome 15 causes extreme weight gain as seen in PWS”. De onderzoekers hadden het idee dat PWS-symptomen waaronder “hyperphagic obesity, low growth hormone, abnormal blood sugar regulation, decreased sex hormones, hyperghrelinemia, and hypothyroidism” wellicht veroorzaakt konden worden door de verminderde aanwezigheid van het prohormoon convertase 1 (PC1). PC1 is een enzyme dat een aantal hormonen actief maakt waardoor bijvoorbeeld inactief proinsuline, actief insuline wordt. Wanneer bepaalde hormonen echter niet actief gemaakt worden, kunnen mogelijk PWS-symptomen ontstaan.
Om hun idee te staven, namen de onderzoekers zowel huidcellen van een persoon met PWS als iemand zonder PWS en zetten die om in stamcellen, die op hun beurt weer omgezet konden worden naar neuronen. De onderzoekers analyseerden deze neuronen en kwamen erachter dat er bij de PWS-kweek een sterke daling van PC1 was. Deze uitkomsten zetten de onderzoekers aan om verder te kijken of hun idee klopte dat een tekort aan PC1 een rol speelt in het veroorzaken van bepaalde PWS-symptomen.
Voor het verdere onderzoek richtten de onderzoekers zich op het gen SNORD116 omdat een muismodel waarbij specifiek dit gen niet aanwezig was, veel symptomen liet zien die geassocieerd worden met PWS zoals “low growth hormone, high levels of the “hunger hormone” ghrelin (hyperghrelinemia) and hyperphagia”. Ook in dit type muismodel vonden de onderzoekers verminderde hoeveelheden PC1.

De resultaten van het onderzoek
suggereren dat veel van de PWS kenmerken zoals “hyperphagic obesity, low growth hormone and short stature, abnormal blood sugar regulation, decreased sex hormones, hyperghrelinemia, and hypothyroidism, could be due a deficiency of the enzyme prohormone covertase (PC1).” [“Hyperfaag obesitas, tekort aan groeihormoon en kleine gestalte, abnormale regulering van bloedsuiker, verminderde geslachtshormonen, hyperghrelinemia en hypothyreoïdie, te wijten zou zijn aan een tekort van het enzym prohormone covertase (PC1).”]

HOE VERDER:
De wetenschappers zeggen dat ze “voorzichtig optimistisch” zijn over hun bevindingen omdat hun onderzoek tot nu toe bijna alleen gebaseerd is op muismodellen. Wel denken zij dat PC1 een “potentially a druggable target” is. Verder onderzoek moet echter uitwijzen of dat daadwerkelijk ook zo is.

MEER INFORMATIE:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *