Onderwijs

Welke soorten onderwijs zijn er eigenlijk in Nederland
Het is voor de ouders en begeleiders van kinderen met PWS belangrijk te weten wat de mogelijkheden van hun kind maar ook wat de mogelijkheden van de scholen zijn. Het is vaak een hele zoektocht naar de juiste vorm van onderwijs, dat meestal begint bij de vraag welke soorten onderwijs zijn er eigenlijk in Nederland. In Nederland worden voor het (basis)onderwijs drie soorten onderwijs aangeboden:

  1. Basis Onderwijs, ofwel de ‘gewone’ basisschool.
  2. Speciaal onderwijs, scholen voor kinderen met een handicap. Deze scholen zijn in vier clusters verdeeld met in elk cluster scholen die op een bepaalde handicap zijn gespecialiseerd.
  3. Speciaal Basis Onderwijs, een vorm van onderwijs waar leerlingen die uitvallen in het ‘gewone’ onderwijs maar te goed zijn voor het speciaal onderwijs opgevangen worden.

Naar school
Veel kleuters met PWS kunnen de eerste jaren, al dan niet met een achterstand, op een reguliere school doorbrengen. Alhoewel deze kleuters een ontwikkelingsachterstand hebben of krijgen ten opzichte van hun leeftijdsgenootjes, zijn zij er enorm bij gebaat om samen te zijn met niet-gehandicapte kinderen die als rolmodellen fungeren en hen sterk kunnen motiveren.

Zoals alle kleuters, leren zij het best in kleinere klassen. Tijdens deze kleuterjaren wordt bij de kleuter aanzienlijke vooruitgang geboekt met zowel taal en spraak, als de grove en fijne motorische vaardigheden. De leercapaciteiten van leerlingen met PWS lopen zeer uiteen. Een meerderheid van de leerlingen valt in de groep matig of licht gehandicapt. Vaak is er wel één of ander soort leerprobleem.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Expertise Centrum Prader-Willi Syndroom

Webinar ‘Passend onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking’
KansPlus heeft een Webinar georganiseerd over Passend onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Zie voor uitgebreide informatie over PWS ook de website van Expertisecentrum Prader-Willi syndroom.