Kenmerken

Bij zuigelingen zijn de belangrijkste kenmerken

 • Een laag geboortegewicht en geringe gewichtstoename.
 • (Vaak ernstige) spierslapte (hypotonie).
 • Weinig spontane bewegingen.
 • Weinig en zacht huilen en veel slapen.
 • Voedingsproblemen (de baby drinkt weinig en heel langzaam).
 • Een aantal uiterlijke kenmerken zoals een smal voorhoofd, amandelvormige ogen en bij jongens een te kleine penis en vaak niet-ingedaalde teelballetjes

Bij peuters, kleuters en schoolkinderen zijn de belangrijkste kenmerken

 • Sterke verandering in het eetpatroon (grote eetlust).
 • Relatief geringe energiebehoefte van het lichaam.
 • Vaak overgewicht.
 • Achterstand in de ontwikkeling van de motoriek.
 • (Lichte) achterstand in de verstandelijke ontwikkeling.
 • Meestal een makkelijk, meegaand karakter, maar met af en toe flinke driftbuien.
 • Verminderde gevoeligheid voor pijn.
 • Minder snel koorts bij infecties.
 • Veel krabben en peuteren aan wondjes.
 • Kleine handen en voeten.

Bij pubers en volwassenen zijn de belangrijkste kenmerken

 • De leermoeilijkheden blijven bestaan; de meeste volwassenen hebben een (lichte) verstandelijke handicap.
 • De seksuele ontwikkeling komt niet of pas laat op gang.
 • De lichaamslengte bij mannen is gemiddeld 1,55 m; bij vrouwen 1,50 m.
 • Sterke, soms onverzadigbare eetlust, die kan leiden tot enorm overgewicht (obesitas).
 • Perioden van slaperigheid overdag (behoefte aan ‘dutjes’).
 • Doorgaans een kalm, rustig en vriendelijk karakter, met perioden van ernstige koppigheid en driftbuien.
 • Bij volwassenen kunnen psychische problemen optreden, zoals plotselinge heftige woedeuitbarstingen en perioden van depressief of psychotisch gedrag.

Zie voor uitgebreide informatie over PWS ook de website van Expertisecentrum Prader-Willi syndroom.