Internationaal

Deelname PWS IPSWO conferentie Cuba
Vanuit de Prader-Willi Stichting waren Sandra de Keijzer, als ‘parent delegate’, en Ezra Piso (kandidaat bestuurslid en broer met PWS) aanwezig bij de IPWSO conferentie in Cuba. Het internationale PWS congres in Cuba was goed bezocht. Er waren wetenschappers, zorgverleners en ouders van alle continenten. Er werd veel informatie en kennis uitgewisseld, waarbij de saamhorigheid en contacten tussen wetenschappers, zorgverleners en ouders bijzonder te noemen was. Ezra Piso heeft een verslag gemaakt van de conferentie voor de jaarlijkse nieuwsbrief die begin 2020 aan alle donateurs werd gestuurd.

De volgende conferentie vindt plaats in Ierland in 2022: 11th IPWSO Conference 2022 – IPWSO

Workshop IPWSO
In augustus 2021 nam Mariëlle Kuyper namens de Nederlandse PWS organisatie deel aan de workshops van de IPWSO. De IPWSO is 30 jaar geleden opgericht. Na een korte terugblik werd er bij de workshops gesproken over toekomstig onderzoek en over een gelijke verdeling van kennis en mogelijkheden van PWS.