Informatie

Boekjes

Welkomstboekje Prader-Willi Syndroom 0-3 jaar

Gedrag Alert: 4-10 jaar

Gedrag Alert: 11-18 jaar

Gedrag Alert: jongvolwassenen

Medical Alert (Expertisecentrum PWS)

Dental Alerts (Expertisecentrum PWS)

Huisartsenbrochure Prader-Willi Syndroom

Literatuur voor professionals (Expertisecentrum PWS)

Toolkit Prader-Willi Syndroom

De Prader-Willi Syndroom toolkit is gemaakt voor iedereen die mensen met PWS ondersteunt.

Toolkit Prader-Willi Syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi Syndroom

In het expertisecentrum wordt alle informatie gebundeld die van belang is voor mensen met het Prader-Willi Syndroom, hun ouders en verzorgers, hun behandelaars en begeleiders.

Website Expertisecentrum Prader-Willi Syndroom

Prader-Willi Stichting

Als patiëntenorganisatie zet de Prader-Willi Stichting (PW-S) zich in voor drie pijlers: informatieverstrekking, lotgenotencontact en belangenbehartiging. PW-S brengt haar stem in bij overheden, zorgverzekeraars, onderzoekers, ziekenhuizen, zorgverleners en andere maatschappelijke organisaties.

Website Prader-Willi Stichting

Prader-Willi Fonds

De doelen van stichting Prader-Willi Fonds (PWF) zijn het werven van fondsen en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van kennis en onderzoek ter bevordering van de kwaliteit van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi-Syndroom (PWS).

Website Prader-Willi Fonds

Doneer aan het Prader-Willi Fonds