Gedragsalerts

De Prader-Willi Stichting maakt gedrags-alert boekjes voor ouders en verzorgers met daarin achtergrond informatie en praktische adviezen over hoe je om kunt gaan met gedragsproblematiek van mensen met PWS.

Er worden boekjes voor verschillende leeftijdscategorieën gemaakt (de zgn. Gedragsalerts).

De Prader-Willi Sitchting is volledig afhankelijk van donaties. Uw gift is daarom meer dan welkom om dit soort projecten te kunnen ondersteunen.

Wegwijzer voor volwassenen met het Prader-Willi syndroom

Momenteel is de Prader-Willi Stichting bezig met het vertalen van een reeds bestaande ‘ Wegwijzer voor volwassenen met het Prader- Willi syndroom ‘.
Het is geschreven voor volwassen met PWS, om hen te ondersteunen in een gezond en gelukkig leven.

De Prader-Willi Sitchting is volledig afhankelijk van donaties. Uw gift is daarom meer dan welkom om dit soort projecten te kunnen ondersteunen.

Welkomsboekje

De Prader- Willi Stichting zet zich in om informatiebrochures te optimaliseren en ontwikkelen. Het Welkomsboekje is een boekje voor ouders, familie en zorgverleners waarin  informatie met praktische tips wordt gegeven over de eerste jaren.

Het Welkomsboekje downloaden

Wilt u een papieren versie van het Welkomsboekje ontvangen?
Stuur een e-mail met uw gegevens naar info@praderwillistichting.nl en wij sturen u een exemplaar op.

De Prader-Willi Sitchting is volledig afhankelijk van donaties. Uw gift is welkom om dit soort projecten te kunnen ondersteunen.