Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur van de Prader-Willi Stichting bestaat uit Fred Nicolai (Voorzitter), Floris Vos (Penningmeester), Martijn Bollen (Secretaris), Annet van Dalen, Ezra Piso en Mariëlle Dekker.

De besturen van beide stichtingen worden benoemd en gecontroleerd door de Raad Van Toezicht bestaande uit Aldert Hoksbergen, Monique de Kok en Martin Moeken. De Raad van Toezicht is onafhankelijk en houdt toezicht op de strategie, financieel beleid en algemene gang van zaken binnen de organisatie. Alle verantwoordelijkheden, rechten en plichten zijn vastgelegd in de statuten van beide stichtingen.

Het bestuur, de Raad van Toezicht en de werkgroepen bestaan uit vrijwilligers en ontvangen geen vergoedingen.

Statuten en reglementen
De statuten van de Prader-Willi Stichting

Samenwerkingstatuut Prader-Willi Stichting en Prader-Willi Fonds

Bestuursreglement Prader-Willi Stichting
Reglement RVT Prader-Willi Stichting en Prader-Willi Fonds

Jaarrekeningen en verslagen
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018
Jaarverslag en jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarverslag 2014

Strategisch beleidsplan 2019