Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur van de Prader-Willi Stichting bestaat uit Fred Nicolai (Voorzitter), Floris Vos (Penningmeester), Elise Zegwaart (Secretaris) en Annet van Dalen.

De besturen van beide stichtingen worden benoemd en gecontroleerd door de Raad Van Toezicht bestaande uit Monique de Kok, Martin Moeken en vacature. De Raad van Toezicht is onafhankelijk en houdt toezicht op de strategie, financieel beleid en algemene gang van zaken binnen de organisatie. Alle verantwoordelijkheden, rechten en plichten zijn vastgelegd in de statuten van beide stichtingen.

Het bestuur, de Raad van Toezicht en de werkgroepen bestaan uit vrijwilligers en ontvangen geen vergoedingen.

Statuten en reglementen

Privacyverklaring
Gedragscode integriteit van de Prader-Willi Stichting en Prader-Willi Fonds
De statuten van de Prader-Willi Stichting

Samenwerkingstatuut Prader-Willi Stichting en Prader-Willi Fonds

Bestuursreglement Prader-Willi Stichting
Reglement RVT Prader-Willi Stichting en Prader-Willi Fonds
Reglement invloed en zeggenschap van donateurs

Jaarrekeningen en verslagen

Strategisch beleidsplan 2022-2024
ANBI-formulier
Jaarverslag 2022
Jaarrekening 2022
Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021
Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018
Jaarverslag en jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarverslag 2014

Strategisch beleidsplan 2019