Wat is Prader-Willi?

Altijd honger, slappe spieren, angstig en onrustig zijn, verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het zijn zaken waar iemand met het Prader-Willi Syndroom vaak levenslang mee te maken heeft. En dat heeft ook serieuze gevolgen voor het gezin, de school, de woongroep, de dagbesteding of het werk.

De Prader-Willi Stichting is de patiëntenorganistatie. Verbindt mensen en kennis met elkaar; organiseert ontmoetingen en informatiebijeenkomsten, zoals de Prader-Willi cafés en contactdagen, geeft voorlichting over medische problemen en gedrag, en behartigt de belangen van mensen met PWS.

Meer over PWS